Kalkulator taksy notarialnej netto
Podaj wartość: zł. (np. 10000)
Przedmiot aktu notarialnego:

Sprzedaż nieruchomości
Działki budowlane, sprzedaż spółdzielczego wlasnościowego prawa do lokalu, ustanowienie odrębnej nieruchomosci lokalowej, sprzedaż samodzielnego lokalu miszkalnego, darowizna lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość w 1-szej grupie podatkowej, umowa przedwstępna, umowa warunkowa, przeniesienie własności
Hipoteka na zabezpieczenie kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu lub lokalu mieszkalnegoNależy również doliczyć koszty wypisów aktów (średnio 6 wypisów, w tym cztery do urzędów) po 6 zł. za stronę. Kancelaria pobiera także opłatę sądową.

Uwaga! Kalkulator służy jedynie do określenia przykładówych kosztów. Końcowe wyliczenia mogą się różnić od wyliczeń podanych przez kalkulator taksy notarialnej netto. W celu uzyskania dokładnych informacji należy skonatktować się z kancelarią.

Adres: ul. H. Sawickiej 3, 96-500 Sochaczew Telefon: (46) 862-69-80, fax: 862-69-80